Degut a un imprevist, el Casal de l’Hort de Cruells no pot estar disponible. Per tant l’Assemblea General se celebrarà a la primera planta de l’antic Ajuntament de Roquetes.

L’horari serà el mateix.

Atentament,

La Junta.