Convoquem a tots els socis a l’assemblea general ordinària 2015:

Dissabte dia 12 , a les 20:45 hores a la sala de la 2ª planta del Casal de l’Hort de Cruells.

Ordre del dia:

  • Benvinguda.
  • Aprovació acta 2014.
  • Resum any 2015.
  • Estat i aprovació de comptes.
  • Secció Esportiva.
  • Renovació de la junta actual.
  • Futur del Moto Club.
  • Renovació o no del local del Centre Cívic.
  • Quota socis.
  • Proposta d’activitats per l’any 2016.